Báo giá sửa nhà

báo giá sửa chữa, cải tạo nhà

 

Bảng báo giá cải tạo, sửa chữa nhà nâng cấp nhà , Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói''

 


TT

TÊN CÁC CÔNG TÁC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ

ĐV

ĐƠN GIÁ CẢI TẠO,

SỬA CHỮA NHÀ Ở

Vật liệu thô

Nhân công

Tổng cộng

CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 1: ĐẬP PHÁ – THÁO DỠ

1

Đập phá bê tông

m2

 

550.000

550.000

2

Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8

m2

 

170.000

170.000

3

Đục gạch nền cũ

m2

 

60.000

60.000

4

Đục gạch ốp tường

m2

 

65.000

65.000

5

Tháo dỡ mái ngói

m2

 

75.000

75.000

6

Dóc tường nhà vệ sinh

m2

 

60.000

60.000

7

Dóc tường nhà cũ

m2

 

55.000

55.000

8

Tháo dỡ mái tôn

m2

 

65.000

65.000

9

Đào đất

m3

 

280.000

280.000

10

Nâng nền

m2

140.000 – 250.000

80.000

 

 

 

HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 2: BÊ TÔNG

1

Bê tông lót móng đá 4*6

m3

1200.000

430.000

1.630.000

2

Bê tông nền đá 1*2 mác 200

m3

1.400.000

450.000

1.850.000

3

Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300

m3

1.450.000

1.500.000

2.950.000

4

Ván khuôn

m2

95.000

105.000

200.000

5

Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg)

kg

18.000

9.000

27.000

6

Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang

m2

950.000

1.450.000

2.400.000

CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN HƯNG VIỆT